Over

Vroeger...

ProductieprocesDe granen worden geleverd per vrachtwagen.Bij ontvangst, neemt men verschillend stalen van de grondstof.

Het labo beoordeelt de kwaliteit van het graan op grond van bepaalde kenmerken, onder andere: vochtigheid, bakwaarde en proteinegehalte.

Voldoet het graan aan alle voorwaarden, dan kan het gelost worden. 

Voor de vermaling wordt het graan tot tweemaal toe gereinigd. Alle vreemde voorwerpen, niet-conforme granen, kleine granen, zieke granen, zand, stof en vuil worden verwijderd.

Na de tweede reiniging wordt het graan opnieuw gesorteerd en opgeslagen in silo.

Om de kiem, de zemelen en het meellichaam van de graankorrel te kunnen scheiden, moeten de korrels eerst nat gemaakt worden, zodat ze zachter worden en niet openspatten tijdens het malen. De natte graankorrels moeten daarna ongeveer 12 uur in een silo rusten.

Na de rusttijd worden de granen gepeld om alle onzuiverheden te verwijderen die tijdens de bevochtiging loskwamen.

De huidige molen bevindt zich in de Izegemsestraat 93, maar de oorsprong van de maalderij ligt in de Cijnsmolenstraat 1.

Op dit adres stond in de jaren 1800 een oude boerderij met schuur en een authentieke wiekenmolen.In het jaar 1846 is Johannes Verhoest in deze woning getrokken en heeft als eerste in de lijn van de generaties Verhoest als maalder gewerkt.

Johannes en zijn vrouw kregen 2 zonen: Charles Verhoest en  Petrus Verhoest.De oudste zoon Charles was oorspronkelijk de opvolger van zijn vader, maar na zijn huwelijk heeft hij de opvolging overgelaten aan zijn broer Petrus.

 

De originele wiekenmolen werd echter in de eerste wereldoorlog gebombardeerd en volledig verwoest. De activiteiten van de molen werden verdergezet in de schuur naast de boerderij. Petrus werd bij het malen geholpen door de zoon van zijn broer, nl. Gerard.Bij zijn oom leerde Gerard Verhoest de knepen van het vak en zette de maalderij verder. Hij kwam er ook wonen in het jaar 1928 en stichtte er een gezin met 4 kinderen, waaronder Joseph Verhoest.
...en nu


Joseph heeft de maalderij van zijn vader overgenomen in 1964. Zijn vader schonk hem een stuk grond in de Izegemsestraat waarop ook een oude schuur stond. Samen met zijn echtgenote bouwden ze een huis en verbouwden ze de schuur tot volwaardige maalderij. In 1968 werd de nieuwe molen in gebruik genomen.


Met de komst van Stephan Verhoest werd de opvolging van de maalderij verzekerd. Onder het beleid van Stephan en zijn echtegenote Mien heeft de molen doorheen de jaren vele vernieuwingen ondergaan.


Verschillende soorten tarwe worden samen vermalen. De weging, de vermenging en zelfs de keuze van de silo verlopen computergestuurd. Het gereinigde en voorbehandelde graan wordt gebroken. Op geregelde tijdstippen en op bepaalde fasen in het productieproces worden stalen genomen. Deze bloem wordt getest op haar vochtigheidsgraad en proteinegehalte. De vermaling verloopt in verschillende stappen, waarbij het graan door zeven met specifieke zeefafmetingen gaat. Zo wordt het graan na 15 vermalingen ingedeeld in diverse productcategorien met verschillende korrelgrootte. Dit procces wordt een paar keer herhaald en na diverse tussenstappen zijn de bloem, de kiem en de zemelen definitief van elkaar gescheiden.

Voor de vermaling goedgekeurd wordt, moet ze diverse tests ondergaan, wordt ze verbeterd en door de proefbakkerij op punt gesteld. Zo voldoet de vermaling aan de bijzonder strenge kwaliteitsnormen. Het resultaat van de verschillende vermalingen vormt nu de basis voor verdere mengingen om constante bakwaardige bloemsoorten te bekomen. De verdere verwerking gebeurt in menginstallaties waarin de vermalingen tot een homogeen eindproduct verwerkt worden. De bloem is klaar voor gebruik en wordt nu naar de opslagsilos gestuurd.

Molens Verhoest Nv - Izegemsestraat 93 - 8850 Ardooie - Tel: 051/74.46.34 - Fax: 051/74.67.39